Produkty - Těsnící ústrojí - Rotační podavače - řada NW

 

Rotační podavače typ NW

  
D St2

Typ NW 180, 250, 250x400,300, 300x400, 400, 500

Použití:

Rotační podavače se používají pro podávání a dávkování zrnitých a práškových materiálů tam, kde je zapotřebí tlakově oddělit na sebe navazující zařízení nebo zrovnoměrnit tok materiálu. Rotační podavače s elektronicky řízeným pohonem se používají pro regulaci podávaného množství materiálu.

 

V provedení jako protiexplozní ochranný systém (ve smyslu ATEX 100) slouží jako mechanický uzávěr proti šíření výbuchu z jednoho do druhého prostoru.

 

Typ 

Průměr rotoru

Dopravní objem

Otáčky

Dopravní výkon 100%

Dopravní výkon 60%

Tepelná odolnost

Příkon motoru

Hmotnost s pohonem

 

mm

litr/ot.

ot./min

m3/h

m3/h

°C

kW

kg

NW 180

180 

3,42

26

31

34

5,34

6,36

6,98 

3,20

3,82

4,19

80/200

0,37

37

NW 250

250

9,25

19

23

28

33

 10,55

12,77

15,54

18,32

6,33

7,66

9,32

10,99

80/200

0,55

92

NW 250x400

250

15,5

23

28

33

21,39

26,04

30,69

12,83

15,62

18,41

80/200

0,75

115

NW 300

300

15

27

32

38

24,30

28,80

34,20

14,58

17,28

20,52

80/200

1,5

1,5

2,2

140

NW 300x400

300

21

27

32

38

34,02

40,32

47,88

20,41

24,19

28,73

80/200

1,5

1,5

2,2

155

NW 400

400 

37,7

22

27

34

38

49,76

61,07

76,91

85,96

29,86

36,64

46,14

51,57

80/200

1,5

1,5

2,2

2,2

240

NW 500

500

70

23

27

31

35

96,60

113,40

130,20

147,00

57,96

68,04

78,12

88,20

80/200

3,0

345

kliknutím na typ rotačního podavače se zobrazí formulář pro zaslání poptávky na daný typ
  pro zobrazení poptávky na rotační podavač mimo typovou řadu nebo pro zpracování návrhu rotačního podavače na základě požadovaných parametrů klikněte zde
pracovní teplota standardně dle použitých těsnících lamel 80°C - polytan, 200°C pérová ocel, vyšší hodnoty nutno individuálně projednat
   
     
 

jako pohonných jednotek se používá podle výkonu a požadovaných otáček šnekových nebo čelních převodovek. 

Více informací:

Rozměry rotačních podavačů NW

Prospekt

   
Přednosti pro uživatele
  robustní konstrukce pro těžké provozy
  protiexplozní provedení: certifikace - ochranný systém FTZÚ  03 ATEX 0096 
  Rotační podavačeč v protiexplozním provedení splňují zákonem nařízené požadavky v rozsahu:
     NV 23/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
     ATEX 100 (94/9/EC) - Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive athmospheres.
  vysoká odolnost proti průniku tlaku
  tepelná odolnost do standardně 200°C - vyšší dle požadavku
  ložiska mimo prostor s prachem
  vyměnitelné těsnící lamely
  minimální údržba - trvalá náplň ložisek
  možnost volby pohonů
  pro lepivé materiály možnost instalace čistící trysky
  kontrola chodu snímačem otáčení
  
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  Pneumatická doprava
  

Produkty - Těsnící ústrojí - Rotační podavače - řada NW

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové