Poptávka

     

Dotazník pro návrh rotačního podavače

Formulář nelze použít, Váš prohlížeč nepodporuje vbscript!

Použijte Internet Expolorer! Používáte-li Internet Explorer povolte prosím scriptování!

  

Jméno a příjmení:
Firma:
Tel./Fax:
E-mail:
Označení poptávky:
Datum:
      

Potřebné informace pro návrh rotačního podavače:

(uveďte prosím údaje, na  které  znáte bez problémů odpověď, nezdržujte se  vyplňováním kolonek,  kterým nerozumíte)

    
       Základní parametry:
   
       Provedení:
Přepravní výkon: (kg/h)
Otáčky: (ot./min)
Materiál těsnících lamel: polytan(80oC)         pérová ocel(200oC)
Materiál podavače: ocel  tř.11       nerez  tř.17      
Napětí sítě: (V)
Ochrana proti explozi: Protiexplozní ochranný systém (zabraňuje šíření exploze z jednoho zařízení do druhého)
  Protiexplozní provedení (běžný rotační podavač, který neplní funkci ochranného systému, ale je umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu)
 
       Použití:
Způsob použití: dávkovací (dávkování nebo vyprazdňování sil, zásobníků, násypek bez rozdílu atmosférického tlaku mezi vstupem, výstupem a okolím) 
  těsnící (doprava materiálu nebo produktu mezi prostory s různým tlakem, nízká hladina materiálu se nad rotačním podavačem vyskytuje pouze po přechodnou dobu - např. výsypky filtračních zařízení, cyklónů, doprava materiálu z vnitřního prostoru strojů, výrobníků s inertní atmosférou, ...)
  dávkovací a těsnící (dávkování nebo vyprazdňování sil, zásobníků, násypek s rozdílným atmosférickým tlakem mezi vstupem, výstupem a okolím - např. dávkování materiálu ze sila do systému pneumatické dopravy nebo technologických zařízení s vlastní atmosférou, ... )
  protiexplozní a protipožární ochranný systém (ochrana před přenosem účinků exploze z jednoho zařízení do jiného zařízení, může existovat v kombinaci s výše uvedenými způsoby použití případně pouze samostatně např. oddělení dopravních cest redler - elevátor, elevátor zásobník, ...)
Zařízení před vstupem podavače:      jiné technologické zařízení: 
Zařízení před výstupem podavače:      jiné technologické zařízení: 
 
       Vlastnosti přepravovaného materiálu:
Přepravovaný materiál:

Maximální teplota materiálu:

(oC)

Maximální vlhkost materiálu: (%)
Objemová hmotnost: (kg/m3)
Sypná hmotnost: (kg/m3)
Sypný úhel: (°)
Tekutost prachu:
Velikost částic: MAX:  (mm)
  MIN:   (mm)
Vlastnosti materiálu: abrazivní  neabrazivní lepivý    hydroskopický    chem. agresivní    vytvářející klenbu

výbušný    hořlavý    hrudkující toxický prašný

 
       Provozní podmínky:
Maximální teplota:

uvnitř (oC)       okolí (oC)

Tlak na vstupu podavače: (Pa)   (Bar)
Tlak na výstupu podavače: (Pa)   (Bar)
Umístění: venkovní       vnitřní
Provozní doba:        (hod./den)
    
Další údaje a požadavky:

Formulář nelze použít, Váš prohlížeč nepodporuje vbscript!

Použijte Internet Expolorer! Používáte-li Internet Explorer povolte prosím scriptování!

   

 

www.filtrzeos.czz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové