Aplikace - Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)

 

Odprášení expedičního zásobníku
Odprášení sila vápenného hydrátu
Odprášení baličky
Odprášení vápenných pecí
Odprášení dopravy slinku
Odprášení dopravy sil cementu
Odprášení zpracování písku

Aplikace - Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové