Produkty - Filtry - Puls jet pro zásobníky a sila

 

Tkaninové filtry puls jet pro zásobníky a sila HF

  více informací - typová řada filtrů
technická dokumentace
Více informací - typová řada filtrů Více informací - typová řada filtrů
Více informací - typová řada filtrů
Schéma principu funkce Jet-filtrů
Více informací - typová řada filtrů
Více informací - typová řada filtrů
Hadicové filtry pro zásobníky a sila jsou určeny k odlučování pevných prašných příměsí ze vzduchu při kontinuálním  pneumatickém  plnění zásobníků. Filtry lze použít pro filtraci jemných, soudržných prachů s vyšší měrnou hmotností. Systém regenerace puls-jet zabezpečuje na rozdíl od filtrů s mechanickým oklepem podstatně lepší regeneraci filtrační textilie a proto je jejich použití vhodné i pro prachy u kterých hrozí riziko nalepování a ucpávání filtrační textilie. Filtr bez ventilátoru je řešen jako přetlakový. Při použití ventilátoru je filtr řešen jako podtlakový.
   
  filtrační výkony od  200 až   50 000 m3 / h  (bez paralelního řazení)
  teplota filtrované vzdušiny max. +260o
  systém regenerace on - line  -  čištění textilii probíhá při plném zatížení filtru 
  vestavěný ventilátor ve filtru  ( do výkonu  - 16 000 m3 / h )
  filtry jsou určeny pro filtraci tuhých pevných částic, které ve směsi se vzduchem nevytvářejí výbušnou směs
   
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  Pneumatická doprava
  

Více informací:

Prospekt

    
  více informací - typová řada filtrů
technická dokumentace

Produkty - Filtry - Puls jet pro zásobníky a sila

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové