Produkty - Vzduchotechnické potrubí

 

Výroba a montáž  vzduchotechnického  potrubí tř.II, III, IV

    
  ocelové kruhové a čtyřhranné potrubí dle ON s přírubami  
  kompletní sortiment včetně tvarových dílů a  regulačních prvků  
  pracovní teplota do +350oC  
  tlakové zatížení –6000Pa až +10000Pa  
  protiabrazivní ochrana částí namáhaných oděrem
   
  
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  

Produkty - Vzduchotechnické potrubí

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové