Produkty - Filtry - Puls jet online (HFV)

  

Puls jet online (HFV)

   
  více informací - typová řada filtrů
technická dokumentace
  
Více informací - typová řada filtrů
  
Více informací - typová řada filtrů
   
    Více informací - typová řada filtrů
  
      
  filtrační výkony od  200 až   20 000 m3 / h  (bez paralelního řazení)  
  teplota filtrované vzdušiny max. +260oC  
  systém regenerace on - line  =  čištění textilii probíhá při plném zatížení filtru  
    vestavěný ventilátor ve filtru  ( do výkonu  - 16 000 m3 / h , snížení nákladů na dodávku ventilátoru a potrubí, až 50% snížení nároku na zastavěný prostor)  
  individuální  návrh konstrukce filtru dle požadavků zákazníka  
  filtry jsou určeny pro filtraci tuhých pevných částic, které ve směsi se vzduchem nevytvářejí výbušnou směs.  
  filtry jsou vhodné pro filtraci jemných, soudržných prachů s vyšší měrnou hmotností  
  
Přínosy pro uživatele:  
  
  filtry  vynikají zejména malými rozměry zařízení a nízkou stavební výškou  
  dlouhodobá garance - minimální nároky na údržbu, vysoká životnost  
  mimořádně vysoká účinnost filtrace  
  komplexní služby - vlastní projekce, výroba, montáž, servis
   
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  

Více informací:

Prospekt

   
  více informací - typová řada filtrů
technická dokumentace

Produkty - Filtry - Puls jet online (HFV)

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové