Produkty - Filtry - Cyklofiltry

   

Cyklofiltry

      Cyklofiltr představuje kombinaci cyklonového odlučovače a filtru. Používá k oddělení velkého množství prachu z proudu vzduchu a současně k odloučení jemného podílu prachu za cyklonem v jednom kompaktním bloku. Typické využití cyklofiltru je jako koncová stanice pneumatické dopravy nebo při odsávání od zdrojů s větším množstvím hrubého podílu prachu. Cyklofiltr se dodává v provedení bez ventilátoru nebo s nebo s vestavěným ventilátorem.

  
Schéma principu funkce cyklofiltrů
   

Parametry

Průměr cyklonu (typ) mm 900 1100
Fitrační plocha m2 4 6
Odsávané množství m3/h 250-300 500-600
kliknutím na typ filtru se zobrazí formulář pro zaslání poptávky na daný typ
  pro zobrazení poptávky na filtr mimo typovou řadu nebo pro zpracování návrhu filtru na základě požadovaných parametrů klikněte zde
   
  filtrační výkony 200 až 600 m3 / h (dle požadavku i jiné výkony)
  teplota filtrované vzdušiny max. +240oC
  systém regenerace on - line - čištění textilii probíhá při plném zatížení filtru
  vestavěný ventilátor ve filtru
  filtry jsou určeny pro filtraci tuhých pevných částic, které ve směsi se vzduchem nevytvářejí výbušnou směs
  pro montáž na silo provedení bez výsypky
  
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  Pneumatická doprava
  

Více informací:

Rozměry cyklofiltrů průměr 900

Rozměry cyklofiltrů průměr 1100

    

Produkty - Filtry - Cyklofiltry

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové