Produkty - Těsnící ústrojí - Rotační podavače - pro speciální použití

 

Rotační podavače pro speciální použití

Použití:

Rotační podavače se používají pro podávání a dávkování zrnitých a práškových materiálů tam, kde je zapotřebí tlakově oddělit na sebe navazující zařízení nebo zrovnoměrnit tok materiálu. Rotační podavače s elektronicky řízeným pohonem se používají pro regulaci podávaného množství materiálu.

 

V provedení jako protiexplozní ochranný systém (ve smyslu ATEX 100) slouží jako mechanický uzávěr proti šíření výbuchu z jednoho do druhého prostoru.

 

nerezové provedení D St2
protiexplozní provedení (certifikace)
  

Použití:

Rotační podavače se používají pro podávání a dávkování zrnitých a práškových materiálů tam, kde je zapotřebí tlakově oddělit na sebe navazující zařízení nebo zrovnoměrnit tok materiálu. Rotační podavače s elektronicky řízeným pohonem se používají pro regulaci podávaného množství materiálu.

V provedení jako protiexplozní ochranný systém (odkaz na speciální použití) slouží jako mechanický uzávěr proti šíření výbuchu z jednoho do druhého prostoru.

 

   
Přednosti pro uživatele
  robustní konstrukce pro těžké provozy
  protiexplozní provedení: certifikace - ochranný systém FTZÚ  03 ATEX 0096 
  Rotační podavačeč v protiexplozním provedení splňují zákonem nařízené požadavky v rozsahu:
     NV 23/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
     ATEX 100 (94/9/EC) - Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive athmospheres.
  ložiska mimo prostor s prachem
  vyměnitelné těsnící lamely
  minimální údržba - trvalá náplň ložisek
  možnost volby pohonů
  pro lepivé materiály možnost instalace čistící trysky
  kontrola chodu snímačem otáčení
  
pro zobrazení poptávky na rotační podavač nebo pro zpracování návrhu rotačního podavače na základě požadovaných parametrů klikněte zde
   
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  Pneumatická doprava
      

Produkty - Těsnící ústrojí - Rotační podavače - pro speciální použití

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové