Produkty - Filtry - Filtry s mechanickým oklepem pro zásobníky a sila

 

Filtr s mechanickým oklepem pro zásobníky a sila HFKB

 
  Hadicový přetlakový filtr HFKB je určen k odlučování pevných prašných příměsí ze vzduchu při nekontinuálním  pneumatickém  plnění zásobníků a sil z cisteren mobilních přepravníků . Slouží zároveň k jejich odvzdušnění při změnách hladiny v zásobníku nebo při plnění mechanickou dopravou. Filtry lze použít pouze pro suchý nelepivý prach. Filtr HFKB je určen výhradně pro přetlakový provoz. Filtr je konstruován pro použití ve venkovních podmínkách. Regenerace filtru se provádí po ukončení každého plnění odprašovaného prostoru zapnutím vibrátoru. Filtr se montuje na přírubu sila nebo zásobníku.
  
Parametry  
Teplota vzdušiny : Do 140°C
Max. přípustný přetlak : 6 000 Pa
Max. vnější rozměr : průměr 1120 x 2000 mm
Celková hmotnost : 210 kg
Filtrační plocha : 15 m2
Počet hadic : 19
  pro zobrazení poptávky na filtr mimo typovou řadu nebo pro zpracování návrhu filtru na základě požadovaných parametrů klikněte zde
  
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  Pneumatická doprava
   

Více informací:

Prospekt

 

Produkty - Filtry - Filtry s mechanickým oklepem pro zásobníky a sila

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové