Produkty - Těsnící ústrojí - Těsnící klapky gravitační

 

Těsnící klapky gravitační

 

Použití

Gravitační těsnící kývavé klapky se používají pro svislou dopravu větších množství těžšího nebo hrubšího prachu při současném oddělení prostorů s nízkými tlaky, např. ve filtrech, cyklonech, předodlučovačích apod..

 

Vlastnosti

Výhodou klapek je dlouhá životnost a funkce bez pohonu, nevýhodou je méně spolehlivá funkce a těsnost při filtraci jemných nebo lehkých prachů , nebo v případě malého množství odprašků  

 

  Jednoduché klapky, vhodné  pro použití v cyklónových odlučovačích, v některých případech i ve filtrech  
 

Dvojité klapky, lepší těsnost , vhodné pro použití ve filtrech při větším množství odprašků

  Klapky jsou vyráběny s připojovacím rozměrem příruby 200 x 200mm,  250 x 250mm,  300 x 300mm, případně jiné
  
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  

  

Produkty - Těsnící ústrojí - Těsnící klapky gravitační

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové