Produkty - Cyklony

 

Cyklony

 
Použití:

Cyklony se používají pro odlučování tuhých příměsí z proudícího plynu. Cyklony je možno používat samostatně v případě odlučování hrubých prachů, nebo jako předodlučovací stupeň před látkovými filtry v případě potřeby separace hrubších frakcí z technologických nebo ochranných důvodů, nebo  při velmi vysoké zaprášenosti vzdušiny.

   
Parametry:

     průměry od 150 mm do 2400mm

   průtočné množství od 50 m3/h do 35000 m3/h

   pracovní teplota do 300oC

   odlučivost cyklónů se pohybuje v závislosti na provedení, granulometrii prachu a provozních podmínkách  od 20 do 98%.

  
Dotazník pro návrh cyklonu
  
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)

   

Produkty - Cyklony

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové