Produkty - Filtry - Bodové filtry

   

Bodové filtry

      

     Filtry HFB jsou miniaturní hadicové filtry s vodorovně umístěnými hadicemi bez výsypky montované přímo na zdroji prašnosti. Filtry HFB se používají k odprášení malých lokálních zdrojů prašnosti, zejména dopravních cest. Filtry se montují přímo na odprašované technologické zařízení ( redlery, šneky, elevátory, přesypy pásových dopravníků, ..) bez použití odsávacího potrubí. Hlavní výhodou filtrů HFB je vyloučení použití potrubí ( odpadá poškození vlivem abraze a ucpání potrubí, úspora energie na dopravu vzdušiny, úspora ná-kladů na montáž potrubí) a vracení filtrovaného prachu zpět do technologie ( nedochází k míchání růz-ných materiálů). Nevýhodou je omezená kapacita odsávání a větší rozměry v místě odprášení ve srov-nání s klasickým odsáváním prostřednictvím potrubí. Filtry je možné použít všude tam , kde je třeba odprášit dopravní cesty nebo menší stroje při teplotách odsávaného vzduchu od -20 do +80°C 

    

Schéma principu funkce bodových filtrů
  filtrační výkony od 200 až 700 m3 / h (bez paralelního řazení)
  teplota filtrované vzdušiny max. +80oC  
  systém regenerace on - line  =  čištění textilii probíhá při plném zatížení filtru  
  vestavěný ventilátor ve filtru  ( 0,7 kW)  
  filtry jsou určeny pro filtraci tuhých pevných částic.  
  filtry jsou vhodné pro filtraci jemných, soudržných prachů s vyšší měrnou hmotností  
   

Více informací:

Rozměry bodových filtrů

    
Přínosy pro uživatele   
    
  dlouhodobá garance - minimální nároky na údržbu, vysoká životnost
  mimořádně vysoká účinnost filtrace  
  komplexní služby - vlastní projekce, výroba, montáž, servis    
  úspora energie na dopravu vzdušiny potrubím
  úspora ná-kladů na montáž potrubí - odpadají problémy s abrazí a usazování prachu v potrubí
vracení filtrovaného prachu zpět do zdroje prašnosti
   

Produkty - Filtry - Bodové filtry

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové