Produkty - Těsnící ústrojí - Těsnící klapky s nuceným pohybem

 

Těsnící klapky s nuceným pohybem

   
  
Použití:
Těsnící kývavé klapky s nuceným pohybem slouží k svislé dopravě sypkého materiálu mezi prostory s různými tlaky např. pod výsypkami odlučovačů, látkových filtrů nebo elektrofiltrů,v cyklonech, předodlučovačích, na vstupu sypkých materiálů do rotačních bubnových sušáren, pod větrnými třídiči průmyslových mlýnů apod..
  
Přednosti pro uživatele
  utěsnění přetlaku i podtlaku do 4000 Pa
  neobsahují žádné díly namáhané třením
  vyšší odolnost proti abrazi
  dlouhá životnost
  efektivní pro použití za vysokých teplot
  pneumatický nebo elektrický pohon
  systém ovládání dvojité klapky zaručuje v každém okamžiku uzavření výpadu
  odstraňuje nevýhody samotížných klapek
   Klapky jsou vyráběny s připojovacím rozměrem příruby DN 100, 300 x 300mm, 400 x 400mm, 500 x 500mm, jiné dle požadavku

Produkty - Těsnící ústrojí - Těsnící klapky s nuceným pohybem

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové