Produkty - Laboratorní přístroje - Pneumatické vzorkovače

 

Pneumatický vzorkovač

   

Nové provedení

Staré provedeni

Řídící jednotka

Zařízení se používá při kvalitativní přejímce obilovin pro objektivní pětibodový odběr vzorků z korby nákladního automobilu. Odebraný vzorek je pneumaticky dopraven přes zabudovaný dělič vzorků do laboratoře k dalšímu zpracování. Přebytečná část vzorku je dopravena zpět na korbu nákladního automobilu.  
Přínosy pro uživatele   
    
  Plně automatický cyklus odběru vzorků
  Rychlost odběru vzorků
  Minimální nároky na obsluhu (Stisk pouze jednoho tlačítka)
  Dlouhodobá životnost a spolehlivost
  Nezávislost odběru vzorků na obsluze

Produkty - Laboratorní přístroje - Pneumatické vzorkovače

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové