Produkty - Laboratorní přístroje - Přístroje na stanovení pádového čísla

 

Přístroj pro stanovení pádového čísla

 
Přesná zkumavka a viskozimetrické míchalo

Přístroj se používá při  kvalitativní přejímce obilovin pro stanovení pádového čísla, jako měřítka alfa-amylásové aktivity. Konstrukce a funkce přístroje odpovídá podmínkám ISO 3093 - 1982 čl. 7. Metoda stanovení čísla poklesu odpovídá plně mezinárodní normě ISO 3093 - 1982 a ČSN ISO 3093. 
  Dodatkové příslušenství
  Přesné zkumavky
  Viskozimetrické míchalo
  Mycí zařízení (pro snadné čištění zkumavek)

Produkty - Laboratorní přístroje - Přístroje na stanovení pádového čísla

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové