O firmě

     

Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové

     

    Firma Filtr Zeos  s.r.o.  Hradec Králové  se zabývá výrobou ekologických zařízení pro čistotu ovzduší (průmyslová filtrace), výrobou zařízení pro vodorovnou a svislou dopravu (šneky, pneumatická doprava, ...), výrobou zařízení pro kvalitativní přejímku obilovin (laboratorní přístroje, vzorkovače), výrobou ocelových konstrukcí, zásobníků a potrubí.

  Hlavní výrobní náplní firmy je výroba  filtrační techniky pro odlučování tuhých emisí z proudících vzdušin, která byla  zahájena již v roce 1983 . V průběhu  uplynulých let se firma stala tradičním dodavatelem komplexních  řešení v oblasti průmyslové filtrace vzdušin . Nabízíme našim obchodním partnerům komplexní řešení problematiky odsávání, filtrace a likvidace  prachu - od projektu, výroby, montáže až po uvedení do provozu a servis.

  Na vývoj a projekci filtračních systémů, které využívají zahraniční know-how , navazuje vlastní výroba , montáž a servisní zajištění. Dlouholeté zkušenosti, původní know-how a vlastní výrobně-technická základna jsou zárukou vysoké užitné hodnoty a spolehlivosti našich výrobků.

 

Dlouhodobé cíle  firmy v oblasti filtrace
 
  zajistit vysokou kvalitu a dlouhou životnost dodaných filtračních  stanic
  splnit veškeré zákonem stanovené normy úletu prachu s dostatečnou rezervou vyplývající  z dodržení současných německých předpisů  
  uspokojovat zákazníky v nejkratším čase a s co nejnižšími náklady
  dodávat kompletní filtrační stanice s minimálními nároky na zákazníka při  realizaci i v provozu  
  vyvíjet a vyrábět technicky stále dokonalejší systémy odlučovačů prachu  
  navrhovat filtrační stanice individuálně  dle konkrétních požadavků a návrhů zákazníka  
  využívat nejmodernější výpočetní systémy konstrukční a projekční přípravy  CAD 

    

 
 
Pracovníci naší firmy zajišťují komplexní činnost v těchto oblastech:
 
  vývoj
  výroba
  návrh řešení
  zpracování projektové dokumentace
  kompletace dodávky
  montáž
  uvedení do provozu
  zaškolení obsluhy
  technická pomoc při řešení problémů odsávání a filtrace
  záruční i pozáruční servis
  dodávky náhradních dílů

 
Přednosti výrobků pro uživatele
 
  vysoká účinnost filtrace – splnění všech emisních limitů (1 až 10 mg/m3)  
  dlouhodobá garance  - minimální nároky na údržbu, vysoká životnost  
  komplexní služby - vlastní projekce, výroba, montáž a servis
  optimalizace filtrace dle pracovních podmínek (volba různých typů filtrů, rozměrů a vybavení)

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové