Servis

     

Servis

  

Přímý servis

   
  Záruční a pozáruční servis našich dodávek a výrobků  
  Servisní smlouvy pro komplexní služby v oblasti odprašování 
  Pozáruční servis a ostatní dále uvedené činnosti nabízíme i pro filtry od jiných výrobců.  
  Kontrolní prohlídky a revize filtračních zařízení  
  Posouzení stavu a životnosti filtračního média  
  Vyhledání a odstranění netěsností filtru metodou Visolite  
  Výměna filtračních náplní  
  Opravy filtrů, šnekových dopravníků, rotačních podavačů, ventilátorů, klapek, regeneračních ústrojí, systému tlakového vzduchu a ostatních zařízení souvisejících s odprášením  
 

Přestavby a modernizace filtrů

        nahrazení stávajících systémů regenerace u filtrů FTB, FTG, FV, FKC, atd. (s regenerací zpětným proplachem, mechanickým oklepem) moderním systémem pulse-jet nebo pulse-jet offline s vyšší účinností regenerace

        přestavba stávajících filtračních skříní na jiný systém filtračních náplní z důvodu dosažení vyšší životnosti, lepší regenerace, zvýšení odsávaného množství nebo zaprášenosti  

  Zregulování systému odprášení
  Dodávky náhradních dílů pro naše výrobky  

 

   
Engineering
   
 

Projektové práce

        návrhy řešení odprášení

        prováděcí projekty odprašovacích zařízení

        autorizace pro projektovou činnost v investiční výstavbě

        zjišťování granulometrie prachu  

  Konzultace a technická pomoc při řešeni problémů filtrace, odprášení, dopravy a likvidace odprašků, řízení filtračních stanic  
 

Měření

        akreditované měření úletu pevných částic autorizovanou skupinou

        měření průtoku, rychlosti, tlaku, teploty

        dlouhodobý monitoring a analýza parametrů odprášení a filtrace za účelem prověření funkce nebo zjištění příčin provozních potíží

        zjišťování granulometrie prachu  

 

Odborná technická pomoc

        analýza funkce a provozních parametrů problematických a nefunkčních zařízení

        zpracování nových provozních předpisů nebo návrhy na opatření pro odstranění problémů

        optimalizace nastavení provozních parametrů odprášení  

 

  Optimalizace návrhu filtrační plochy na základě technicko-ekonomických parametrů z hlediska dosažení minimálních provozních nákladů na filtraci 1m3 vzdušiny
  
Servis laboratorní techniky pro kvalitativní přejímku obilovin
   

Záruční a pozáruční opravy

        pneumatických vzorkovačů

        běžné opravy

        operativní sezónní opravy

        předsezónní příprava

        rekonstrukce a modernizace vzorkovačů

        instalace bezkontaktních snímačů

        náhrada původních řídících systémů (Lormatic)

         přístroje na stanovení sedimentační hodnoty

         přístrojů na stanovení pádového čísla

         dodávky náhradních dílů, přesných zkumavek, příslušenství přístrojů  

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové