Reference

     

Reference

  

Na dlouholeté zkušenosti s výrobou a dodávkami kapsových filtrů s  atmosférickým proplachem typ FV 100,  150,  200 , kterých bylo dodáno od roku 1983 cca 800ks , navázala v roce 1990 licenční výroba nejmodernějších hadicových filtrů s pulsním čištěním filtračních textilii .

   
Filtry jsou nasazovány ve všech průmyslových oblastech:
  energetika, uhelné kotelny, spalovny  
  cementárny, vápenky cihelny, výrobny suchých maltových směsí
  obalovny živičných směsí  
  zemědělské, potravinářské a chemické provozy  
  slévárny (regenerace písku, tryskače, rošty, formovací linky atd.)  
  keramické a sklářské provozy  
  svařovny a brusírny
  těžba a zpracování kamene a dalších hmot   
   
Referenční listina:
 (výběr tuzemských uživatelů)

Uživatel filtrů

Odprašovaná technologie

Počet filtrù

Filtrované množství

AEG Jičín a.s.

elektrotechnický průmysl

2 ks

40 000 m3/h

ASO Pezinok - Slovensko

úprava odpadů

1 ks

12 000 m3/h

BAK Hradec Králové a.s.

slévárna

7 ks

64 000 m3/h

Baumit Praha a.s.

výroba maltových směsí

32 ks

72 000 m3/h

Calofrig Borovany a.s.

výroba maltových směsí

32 ks

72 000 m3/h

Calumite Ostrava a.s.

úprava strusky

6 ks

84 000 m3/h

Cement Hranice a.s. výroba maltových směsí, cementárna 14 ks

13 500 m3/h

Colas CZ a.s., Praha

obalovna živičných směsí

2 ks

59 000 m3/h

Českomoravské obalovny s.r.o.

obalovny živičných směsí

4 ks

192 000 m3/h

Českomoravský cement a.s.

 

 

 

     závod Mokrá

cementárna

12 ks

103 000 m3/h

     závod Radotín

cementárna

10 ks

105 000 m3/h

LB Cemix Loděnice

výroba maltových směsí

13 ks

68 000 m3/h

ČEZ Praha a.s.

odsíření elektráren

9 ks

47 000 m3/h

ESAB Vamberk a.s.

výroba elektrod

3 ks

32 000 m3/h

Federal Mogul s.r.o., Kostelec n. O.

výroba brzdových obložení

1 ks

24 000 m3/h

Holcim (Česko) a.s., Prachovice

cementárna

28 ks

161 000 m3/h

KARETA Bruntál s.r.o.

obalovna živičných směsí

1 ks

29 000 m3/h

KERKOSAND s.r.o.

pískovny

4 ks

43 000 m3/h

KONTY G Zlín a.s.

gumárenský průmysl

3 ks

38 000 m3/h

KOVOD Bánská Bystrica a.s.

tavení hliníku

2 ks

53 000 m3/h

Lafarge Liberec a.s.

výroba maltových směsí

3 ks

8 000 m3/h

MKZ a.s. Rájec Jestřebí

keramika

3 ks

43 000 m3/h

OZO Ostrava s.r.o.

úprava odpadů

1 ks

14 000 m3/h

RAKO a.s. Rakovník

keramička

12 ks

79 000 m3/h

Remet Brno s.r.o.

kovohutě

2 ks

36 000 m3/h

M-Silnice a.s.

obalovny živičných směsí

2 ks

104 000 m3/h

SKANSKA a.s.

obalovny živičných směsí

4 ks

221 000 m3/h

Skolpísek Střeleč a.s.

pískovna

4 ks

11 000 m3/h

Slévárna Kuřim

slévárna

1 ks

79 000 m3/h

Slévárna Liberec a.s.

slévárna

2 ks

130 000 m3/h

Slévárna Strašice

slévárna

5 ks

82 000 m3/h

Slezan Frýdek Místek a.s.

uhelné kotelny

6 ks

413 000 m3/h

Technistone Hradec Králové

výroba umělého kamene

4 ks

75 000 m3/h

Třinecké železárny a.s. železárna 4 ks 54 000 m3/h

TESAS s.r.o., Teplice

slévárna

2 ks

76 000 m3/h

Vápenka Mokrá

výroba vápna a hydrátu

10 ks

84 000 m3/h

Vápenka Vitošov s.r.o.

vápenka, výroba maltových směsí

39 ks

298 000 m3/h

Vítkovice a.s. Ostrava

slévárna, kontilití

5 ks

133 000 m3/h

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové